تعریف افزار بازی

اسباب بازی عبارت است از افزار و وسایلی که ویژگی‌های نهفته تو کودک را به فعلیت می‌رساند؛ چه در در جهت درست یا غلط. چون شیطنت هم وجود دارد که شامل غضب و وهم و غنا و شهوت می‌شود. بازی کامپیوتری هم افزار بازی مجازی است که نیرو واهمه را تقویت می‌کند و کودک خیال‌پرداز و متوهم بزرگ می‌شود، چون در پیرامون مجازی بازی محدودیت‌های دانشمند راستین وجود ندارد، ذهن کودک هم با آن شکل می‌گیرد. پس ابزاری که باعث رفع احتیاج یا تسهیل رفع نیازهای کودک می‌شود، اسباب بازی است. البته این تعریف یک تعریف قراردادی است، شدنی است تعریف علمی افزار بازی چیز دیگری باشد.

ماهیت افزار بازی

اسباب بازی هایی مشابه اره پلاستیکی یا انبردست پلاستیکی یا وسایل خانه‌سازی می‌توانند بیچارگی کودک به برپایی را برطرف کنند. اسباب بازیهای فکری هم می‌توانند رشد دهنده باشند. رشد دهنده در جهت تعادل یا عدم تعادل. البته کودک ذیل هفت سال توانایی بازی‌های فکری را ندارد. در پایین هفت سال یک اسباب بازی ویژه در بستر بازی مفهوم پیدا می‌کند، مثلاً یک عروسک شدنی است در یک بازی یک ابزار شیطنت یا سرگرمی باشد، ولی در یک بازی سایر با اندکی تغییر در ظاهر می‌شود آلت رشد دهنده. انگیزه ها بازی یک آلت است یک قالب دارد و یک محتوا. خویش قالب یک ساختار قالب دارد و یک محتوای قالب. ساختارهای قالب عمدتاً بدون جهت هستند. برخی قالب‌ها قالب‌های دارای درونمایه هستند، مثلاً نرم‌افزارهای موزیکال که یک قالب هستند و محتوای آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد، ولی اساساً یک محتوا دارد که موسیقی است و سخت دارد. مثلاً در شیوه دیوید یک درونمایه هستی دارد، محتوا برای برنامه‌ریزی استراتژیک، اطلاعات کمپانی است که در طریق دیوید اعمال و نتیجه‌گیری می‌شود. خویش قالب یک ساختار دارد و یک محتوای قالب؛ که معرفی عوامل درونی را می‌طلبد. شناسایی عوامل درونی گرد این است که خود ساختار دسته‌بندی دارد و دیگر اینکه عوامل داخلی، عوامل مالی و انسانی و … هستند. در بعضی موارد، خویش قالب، محتوای مشکل دار دارد. مثلاً اسباب بازی ‌های شانسی. شانس یک درونمایه است. مهم نیست سناریوی بازی چیست. می‌توان به ابزارهایی که قالب‌های پسندیده دارند، محتواهای پسندیده را افزود و ابزار پسندیده ساخت. کودک افزار بازی را به چهره بسیط استفاده نمی‌کند. یک عروسک شدنی است در یک مجموعه بازی، مشابه خاله بازی، یک کارکرد داشته باشد، عروسکی هم که در ویترین خانه پیمان می‌گیرد، یک کارکرد دارد. هر دو عروسک یکسان هستند اما در ترکیب یا طریق کاربرد است که کارکرد مشخص می‌شود. برای بازی باید یک زیرساخت فراهم شود، کودک باید در تو یک منزل بچگانه زندگی کودکانه داشته باشد، عروسکی هم که به این مجموعه افزوده می‌شود باید نقش مهمان خانه را داشته باشد. اهمیت اسباب بازی‌ های در پیمانه واقعی در اینجاست که ترکیب بازی را برهم می‌زنند. باید ترکیب، طریق و سخیف بازی کودکانه را کلی در عقیده بگیریم. این لزوماً درست نیست که مثلاً اگر در انگیزه ها بازی building block مثلث را تبدیل به گنبد کردیم، انگیزه ها بازی اسلامی می‌شود. باید بستری فراهم شود که ترکیب به کارگیری افزار بازی‌ها کودک را به سمت درست بازی کردن یا به عبارتی حیات کودکانه درست هدایت کند. آنطور که در بزرگترها سخیف زندگی طراحی می‌شود، در کودکان نیز باید سبک زندگی کودکانه طراحی شود. نخستین چیزی که یک خانواده برای کودک تهیه می‌کند یک کمد ویترینی است که باید پر از افزار بازی شود. اسباب بازیهای تو ویترین هم نمی‌تواند متعلق به خارج شود. اگر ویترین به خانه تبدیل شود، فضا عوض می‌شود و هر اسباب بازی که در آن قرار دارد، تغییر کارکرد می‌دهد. اهمیت بعضی چیزها در به هم زدن ترکیب است. افزار بازی‌های یکسان در بسترهای مختلف، کارکرد متفاوت دارند. برخی ابزارها قالب حقیقت ندارند و اصلاً در سبک زندگی درست، جایگاهی ندارند، همانند افزار بازی‌های موزیکال یا کارتون‌های تخیلی اما بعضی استفاده دوگانه دارند مشابه عروسک و اتومبیل و والدین باید تمام پروا و کوشش خود را برای انتخاب بهترین بازی‌ها و افزار بازیها برای کودکان خود به کار گیرند.